VHF

Pasmo VHF (Very High Frequency) obejmuje zakres częstotliwości od 30 MHz do 300 MHz, co odpowiada długości fal od 1 metra do 10 metrów. To pasmo częstotliwości znajduje szerokie zastosowanie w różnych systemach komunikacyjnych ze względu na swoje właściwości.

Właściwości Propagacyjne

 • Propagacja Fali: Fale VHF propagują się głównie poprzez propagację przestrzenną, co oznacza, że mogą podróżować bezpośrednio od nadajnika do odbiornika, zwłaszcza w liniach widoczności. Mogą również odbijać się od budynków, wzgórz i innych przeszkód, co zwiększa ich zasięg.
 • Penetracja: Fale VHF mają umiarkowaną zdolność do penetracji budynków i struktur, co czyni je użytecznymi w zastosowaniach miejskich.
 • Zakres Zasięgu: Zasięg komunikacji w paśmie VHF wynosi zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu kilometrów, w zależności od mocy nadajnika, wysokości anten i warunków terenowych.

Podział Pasma VHF

Pasmo VHF jest podzielone na kilka podzakresów, które są przeznaczone dla różnych usług:

 • 30-50 MHz: Wykorzystywane głównie przez służby ratunkowe, straż pożarną, policję i inne służby publiczne.
 • 50-54 MHz: Przeznaczone dla amatorskiej służby radiowej (pasmo 6 metrów).
 • 54-88 MHz: Pasmo telewizyjne (kanały 2-6 w analogowej telewizji).
 • 88-108 MHz: Pasmo radiowe FM.
 • 108-137 MHz: Pasmo lotnicze, wykorzystywane do komunikacji między samolotami a kontrolą ruchu lotniczego.
 • 137-174 MHz: Używane przez różne służby, w tym straż przybrzeżną, straż pożarną, policję i krótkofalowców (pasmo 2 metry).
 • 174-216 MHz: Kolejne pasmo telewizyjne (kanały 7-13 w analogowej telewizji).
 • 216-225 MHz: Dodatkowe pasmo dla amatorskiej służby radiowej.

Zastosowania

 • Radiokomunikacja: Pasmo VHF jest szeroko wykorzystywane w komunikacji radiowej, w tym w krótkofalarstwie, komunikacji morskiej (kanały VHF dla żeglugi), oraz w komunikacji lotniczej.
 • Nadawanie Radiowe i Telewizyjne: Częstotliwości VHF są używane do nadawania radiowego FM i telewizyjnego.
 • Radionawigacja: Systemy nawigacyjne, takie jak VOR (VHF Omnidirectional Range) i ILS (Instrument Landing System), wykorzystują pasmo VHF do precyzyjnego określania pozycji i wspomagania lądowania samolotów.

Technologie i Sprzęt

 • Modulacja: W paśmie VHF stosuje się różne modulacje, takie jak FM (Frequency Modulation) dla np. radia FM, AM (Amplitude Modulation) dla komunikacji lotniczej, oraz modulacje cyfrowe dla bardziej zaawansowanych systemów komunikacyjnych.
 • Antena: Anteny VHF są zazwyczaj stosunkowo krótkie (1-2 metry) i mogą być montowane na masztach, pojazdach lub ręcznych urządzeniach radiowych.
 • Urządzenia: Sprzęt wykorzystywany w paśmie VHF obejmuje radia FM, radiotelefony, transceivery krótkofalarskie, systemy nawigacyjne i urządzenia komunikacji lotniczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przetłumacz