UHF

Pasmo UHF (Ultra High Frequency) obejmuje zakres częstotliwości od 300 MHz do 3 GHz, co odpowiada długości fal od 1 metra do 10 centymetrów. To pasmo częstotliwości znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach komunikacji ze względu na swoje specyficzne właściwości propagacyjne.

Właściwości Propagacyjne

 • Propagacja Fali: Fale UHF propagują się głównie w liniach widoczności, ale mają też zdolność do odbijania się od budynków, gór i innych przeszkód, co zwiększa ich użyteczność w terenach miejskich. Mogą również przenikać przez ściany budynków, co jest korzystne w zastosowaniach wewnątrz budynków.
 • Penetracja: Fale UHF mają dobrą zdolność do penetracji budynków i struktur, co czyni je idealnymi do komunikacji w miastach i wewnątrz budynków.
 • Zakres Zasięgu: Zasięg komunikacji w paśmie UHF wynosi zazwyczaj od kilku kilometrów do kilkudziesięciu kilometrów, w zależności od mocy nadajnika, wysokości anten i warunków terenowych.

Podział Pasma UHF

Pasmo UHF jest podzielone na kilka podzakresów, które są przeznaczone dla różnych usług:

 • 300-399 MHz: Wykorzystywane przez służby ratunkowe, wojsko i lotnictwo.
 • 400-470 MHz: Używane przez służby publiczne, straż pożarną, policję, przemysł, a także krótkofalowców (pasmo 70 cm).
 • 470-806 MHz: Pasmo telewizyjne (kanały 14-69 w analogowej telewizji).
 • 806-960 MHz: Wykorzystywane przez systemy telefonii komórkowej, radiotelefony i inne komercyjne usługi.
 • 960-1240 MHz: Wykorzystywane przez lotnictwo i amatorską służbę radiową (pasmo 23 cm).
 • 1240-1300 MHz: Dodatkowe pasmo dla amatorskiej służby radiowej.

Zastosowania

 • Radiokomunikacja: Pasmo UHF jest szeroko wykorzystywane w komunikacji radiowej, w tym w krótkofalarstwie, komunikacji morskiej, lotniczej, i lądowej, a także w systemach PMR (Private Mobile Radio).
 • Nadawanie Radiowe i Telewizyjne: Częstotliwości UHF są używane do nadawania telewizji cyfrowej (DVB-T) i analogowej, a także w radiokomunikacji komercyjnej.
 • Telefonia Komórkowa: Systemy GSM, 3G, LTE i 5G korzystają z pasma UHF do zapewnienia usług mobilnych.
 • Radionawigacja i Radar: Systemy nawigacyjne i radarowe wykorzystują pasmo UHF do precyzyjnego określania pozycji i monitorowania ruchu lotniczego oraz morskiego.

Technologie i Sprzęt

 • Modulacja: W paśmie UHF stosuje się różne techniki modulacji, takie jak FM (Frequency Modulation), AM (Amplitude Modulation), oraz modulacje cyfrowe (QAM, PSK) dla bardziej zaawansowanych systemów komunikacyjnych.
 • Antena: Anteny UHF są zazwyczaj krótsze niż anteny VHF (kilka centymetrów do kilkudziesięciu centymetrów) i mogą być montowane na masztach, pojazdach, urządzeniach ręcznych oraz wewnątrz budynków.
 • Urządzenia: Sprzęt wykorzystywany w paśmie UHF obejmuje telewizory, radiotelefony, transceivery krótkofalarskie, systemy nawigacyjne, urządzenia komunikacji lotniczej oraz urządzenia mobilne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przetłumacz