EchoLink

EchoLink to system oparty na oprogramowaniu, który umożliwia krótkofalowcom nawiązywanie łączności poprzez sieć internetową (lub hamNet) za pomocą technologii VoIP. System ten umożliwia łączenie dowolnego węzła sieci z innym, niezależnie od lokalizacji na świecie. Wielokrotne połączenia tworzą rozległą sieć EchoLink, gdzie transmisje przekazywane na jednym z węzłów są automatycznie udostępniane innym połączonym węzłom. Aby dołączyć do sieci EchoLink, konieczne jest posiadanie pozwolenia radiowego w amatorskiej służbie radiowej.

W systemie EchoLink, dowolnie podłączone mogą zostać ze sobą cztery rodzaje węzłów:

  • Stacja indywidualna (zwykły użytkownik) – jest nim krótkofalowiec podłączony do systemu bezpośrednio przy użyciu programu komputerowego.
  • Link (L) – radiostacja krótkofalarska podłączona systemu, dzięki której można przeprowadzić łączność radiową. Odbiornik, jak i nadajnik tej stacji używa jednej częstotliwości radiowej.
  • Przemiennik (R) – (ang. Repeater) podłączony do systemu przemiennik krótkofalarski.
  • Grupy Konferencyjne – Serwery, grupy konferencyjne nie będące węzłami radiowymi.

Przykładowe zestawiania połączeń:

Połączenie użytkownik–przemiennik (lub użytkownik–link) umożliwia użytkownikowi korzystanie z radiostacji (lub przemiennika) podłączonego do systemu. Dzięki temu scenariuszowi użytkownicy mogą prowadzić rozmowy, gdzie część z nich używa wyłącznie radiostacji, a inni korzystają z EchoLinka, łącząc się z tym przemiennikiem za pomocą Internetu.

Połączenie przemiennik–przemiennik (lub przemiennik–link lub link–link) występuje, gdy dwie radiostacje (link lub przemiennik) są połączone ze sobą przez Internet za pomocą systemu EchoLink. Dzięki temu użytkownicy mogą prowadzić rozmowy, gdzie wszyscy korzystają jedynie z lokalnych przemienników, pomimo znacznych odległości między nimi, często liczących tysiące kilometrów. Gdy jeden z przemienników odbiera sygnał radiowy, przesyła go do drugiego za pośrednictwem Internetu, który ponownie przekazuje sygnał radiowy.

W sieci EchoLink wielu użytkowników może łączyć się z jedną stacją, co umożliwia tworzenie rozbudowanych sieci przemienników o znacznych odległościach między nimi, nawet setkach kilometrów. Aby skorzystać z systemu EchoLink, nie trzeba posiadać komputera – wystarczy radiostacja wyposażona w system DTMF, który umożliwia nakazanie stacji typu link lub przemiennikowi nawiązania połączenia z określoną stacją. Dzięki tej funkcji, korzystając z radiostacji o niewielkiej mocy, można prowadzić rozmowy z radioamatorami z różnych zakątków świata, niezależnie od tego, czy używają komputera, czy też tylko radiostacji.


Jeżeli chcesz dołączyć do EchoLink’a lub zapoznać się z nim trochę bardziej to zapraszamy na ich oficjalną stronę


Polecenia dostępne drogą radiową, wywoływane tonami DTMF:

00 – połączenie z przypadkowo wybraną stacją dowolnego typu. Po nawiązaniu połączenia użytkownik może włączyć się do prowadzonego tam QSO lub podać wywołanie.

01 – połączenie z przypadkowo wybraną stacją simpleksową (najczęściej prywatną bramką echo-linkową o znaku wywoławczym z rozszerzeniem -L) lub losowo wybranym przemiennikiem (stacją o znaku wywoławczym z rozszerzeniem –R). O nawiązaniu przez system połączenia użytkownik jest informowany za pomocą komunikatu głosowego i następnie może podać wywołanie ogólne lub włączyć się do prowadzonego tam QSO.

02 – połączenie z przypadkowo wybranym serwerem konferencyjnym, co pozwala na prowadzenie łączności w kółeczkach.

03 – połączenie z przypadkowo wybranym użytkownikiem korzystającym z dostępu internetowego.

20# – powoduje przerwanie połączenia internetowego (w przypadku kilku istniejących połączeń internetowych – przerwanie ostatnio nawiązanego). Połączenie to przeważnie i tak jest przerywane automatycznie po ustawionym przez operatora przemiennika czasie braku aktywności.

## – przerwanie wszystkich połączeń echolinkowych na danym przemienniku.

09 – ponowne nawiązanie ostatniego połączenia echolinkowego.

08 – nadanie informacji o znakach wywoławczych połączonych stacji.

* – nadanie tekstu informacyjnego lub powitalnego.

07(znak)# – wywołanie adresu numerycznego stacji o podanym znaku wywoławczym i stanu połączenia z nią. Sposób kodowania znaku podany jest poniżej.

06(numer) – zapytanie o znak wywoławczy stacji o podanym adresie i o stan połączenia z nią. W jego wyniku nie następuje jednak nawiązanie połączenia z tą stacją.

9999 – połączenie z serwerem echa (tzw. papuga) pozwalającym na ocenę jakości własnego sygnału.

C(znak)# – pozwala na nawiązanie połączenia ze stacją o podanym znaku wywoławczym. Znaki kodowane są identycznie jak w przypadku polecenia 07.

Litera „C” oznacza tutaj klawisz z podpisem C dostępny tylko na klawiaturach 16-klawiszowych.

Polecenia dostępne drogą radiową, wywoływane tonami DTMF (dla oprogramowania SvxLink):

numer# – połączenie ze stacją o danym adresie

# – przerwanie połączenia

0# – wywołanie tekstu pomocy

1# – wywołanie spisu wszystkich połączonych stacji

2# – zapytanie o adres echolinkowy przemiennika

31# – połączenie z przypadkowo wybranym przemiennikiem (-R) lub stacją simpleksową (-L)

32# – połączenie z przypadkowo wybranym serwerem konferencyjnym

4# – ponowne nawiązanie przerwanego połączenia

50# – wyłączenie trybu czysto odbiorczego

51# – włączenie trybu czysto odbiorczego

Do zdalnego włączenia modułu echolinkowego służy polecenie 2# a do jego wyłączenia # natomiast do włączenia serwera echa służy polecenie 1# a modułu pomocy 0#.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przetłumacz