Podział na okręgi w Polsce

Nieobowiązujący już podział obszaru Rzeczypospolitej Polskiej (chociaż warto go znać i stosować). Dzieli się na dziewięć okręgów wywoławczych, obejmujących następujące województwa:

Do roku 2014 cyfra „0” oraz znaki wielocyfrowe przeznaczone były dla stacji okolicznościowych.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie pozwoleń radiowych w służbie amatorskiej znosi całkowicie pojęcie okręgu wywoławczego. Od 2015 roku każdy podmiot wnioskujący o wydanie pozwolenia radiowego może we wniosku zamieścić propozycję do trzech znaków wywoławczych, w których może wybrać dowolną cyfrę arabską z zakresu od 0 do 9 niezależnie od miejsca planowanej instalacji stacji. Pomimo to zaleca się przez krótkofalowców stosowanie do tej zasady aby nie wprowadzać chaosu i ewentualnych problemów.

  1. Zachodniopomorskie
  2. Pomorskie i Kujawsko-Pomorskie
  3. Lubuskie i Wielkopolskie
  4. Warmińsko-Mazurskie i Podlaskie
  5. Mazowieckie
  6. Dolnośląskie i Opolskie
  7. Łódzkie i Świętokrzyskie
  8. Lubelskie i Podkarpackie
  9. Małopolskie i Śląskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przetłumacz