Band Plan

Międzynarodowa Unia Radioamatorska: International Amateur Radio Union (IARU) – organizacja międzynarodowa ruchu krótkofalarskiego, założona w 1925 roku w Paryżu. Do 1992 roku znana jako Międzynarodowy Związek Krótkofalowców, obecnie Międzynarodowa Unia Radioamatorska.

Przedstawicielstwa IARU działają niezależnie w poszczególnych regionach, na które podzielony jest świat. W regionach tych obowiązują odrębne przepisy i różny podział częstotliwości.

IARU Region 1 – Europa, Afryka, Bliski Wschód i północna Azja

ARU Region 2 – obydwie Ameryki

IARU Region 3 – Azja i kraje leżące na Pacyfiku

Przydział częstotliwości na terenie Polski dla Służby Amatorskiej: Zakresy amatorskie na podstawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz.U. z 2014 r. poz. 161) podlegają nadzorowi i koordynacji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Zobacz tablicę.

Wyjaśnienia oraz przypisy objaśniane są w „podręczniku” tzw. Handbook’u:

(…) Stowarzyszenia członkowskie, a zwłaszcza ich kierownicy VHF lub komitety VHF, powinny zdecydowanie promować przestrzeganie przyjętego Band Planu, przez wszystkich radioamatorów używających zakresów VHF / UHF oraz Mikrofal w swoim kraju. (…)

~ Handbook

Aktualny Bandplan obowiązujący w Polsce:

  • 5.67A Stacje w służbie amatorskiej wykorzystujące częstotliwości z zakresu 135,7 – 137,8 kHz nie mogą przekraczać maksymalnej mocy promieniowanej równej 1 W (e.i.r.p.) i nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w stacjach w służbie radionawigacyjnej, pracujących w krajach wymienionych w ust. 5.67 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-07)
  • 5.80A Maksymalna moc promieniowania przez stacje w służbie amatorskiej wykorzystujące częstotliwości z zakresu 472 – 479 kHz nie może przekraczać 1 W (e.i.r.p.). Administracje mogą zwiększyć ten limit do wartości 5 W na tych obszarach swojego terytorium, które leżą w odległości większej niż 800 km od granic Algierii, Arabii Saudyjskiej, Azerbejdżanu, Bahrajnu, Białorusi, Chin, Komorów, Dżibuti, Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Rosji, Iranu (Islamskiej Republiki), Iraku, Jordanii, Kazachstanu, Kuwejtu, Libanu, Libii, Maroka, Mauretanii, Omanu, Uzbekistanu, Kataru, Syrii, Kirgistanu, Somalii, Sudanu, Tunezji, Ukrainy i Jemenu. Stacje w służbie amatorskiej pracujące w tym zakresie częstotliwości nie mogą powodować zakłóceń w pracy stacji w służbie radionawigacji lotniczej ani żądać od nich ochrony. (WRC-12)
  • 5.82 (…) Administracje używające zakresu 472 – 479 kHz w służbie amatorskiej zobowiązane są do zapewnienia, że na częstotliwości 490 kHz nie wystąpią szkodliwe zakłócenia. (WRC-12)
  • *5.96 W Niemczech, Armenii, Austrii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Chorwacji, w Danii, Estonii, Rosji, Finlandii, Gruzji, na Węgrzech, w Irlandii, Islandii, Izraelu, Kazachstanie, na Łotwie, w Liechtensteinie, na Litwie, Malcie, w Mołdawii, Norwegii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na Słowacji, w Czechach, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Szwajcarii, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, administracje mogą przeznaczyć do 200 kHz w zakresach 1715 – 1800 kHz oraz 1850 – 2000 kHz dla służby amatorskiej. Jednakże, administracje dokonujące przeznaczeń w tych zakresach częstotliwości dla służby amatorskiej powinny, po uprzedniej konsultacji z administracjami krajów sąsiadujących, podjąć konieczne działania dla ochrony służb stałych i ruchomych w krajach sąsiadujących przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony rodzimej służby amatorskiej. Moc średnia jakiejkolwiek stacji amatorskiej nie może przekraczać 10 W. (WRC15)
  • 5.100 W Regionie 1, w krajach całkowicie lub częściowo położonych na północ od 40 ° szerokości geograficznej północnej, zezwolenie na użytkowanie pasma 1810 – 1830 kHz przez służbę amatorską powinno być wydawane tylko po konsultacji z krajami wymienionymi w ust. 5.98 i 5.99 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, dla określenia przedsięwzięć, jakie należy podjąć w celu wyeliminowania szkodliwych zakłóceń między stacjami służby amatorskiej a stacjami innych służb pracujących zgodnie z ust. 5.98 i 5.99 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.
  • 5.133B Stacje w służbie amatorskiej wykorzystujące zakres częstotliwości 5351,5 – 5366,5 kHz nie powinny przekraczać maksymalnej mocy promieniowanej (e.i.r.p.) 15 W. (…)
  • POL.30 W zakresie częstotliwości 50 – 52 MHz stacje amatorskie mogą używać dowolnych emisji, z wyjątkiem F3E, z mocą nieprzekraczającą 100 W (e.i.r.p.).
  • POL.38 Zakresy częstotliwości 70,0 – 70,3 MHz (…) mogą być wykorzystywane przez służbę amatorską na zasadzie drugiej ważności, przy czym dopuszcza się pracę stacji amatorskich z mocą nieprzekraczającą 20 W (e.i.r.p.) i spełniających wymogi norm ETSI EN 301783.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przetłumacz